DATE- 21/6/2021 PARIVAR NO MALO SALAMAT ANE HUNFALO ALL ACTIVITY

·

21/6/2021 PARIVAR NO MALO SALAMAT ANE HUNFALO ALL ACTIVITY VIDEO


આજનો ગીતનો વિડીયો

આજની રમતનો વિડીયો

વિશ્વ યોગ દિવસ ભાગ-320/6/2021 PARIVAR NO MALO SALAMAT ANE HUNFALO ALL ACTIVITY VIDEO


આજનો ગીતનો વિડીયો

જની બાળવાર્તાનો વિડીયો


વિશ્વ યોગ દિવસ ભાગ-219/6/2021 PARIVAR NO MALO SALAMAT ANE HUNFALO ALL ACTIVITY VIDEO


આજની રમતનો વિડીયો

જની બાળવાર્તાનો વિડીયો


વિશ્વ યોગ દિવસ ભાગ-1 


18/6/2021 PARIVAR NO MALO SALAMAT ANE HUNFALO ALL ACTIVITY VIDEO


આજની રમતનો વિડીયો

જની બાળવાર્તાનો વિડીયો

આજનું જંતર મંતર વિડીયો


17/6/2021 PARIVAR NO MALO SALAMAT ANE HUNFALO ALL ACTIVITY VIDEO


આજની રમતનો વિડીયો

જની બાળવાર્તાનો વિડીયો

જનો ચાલો પ્રવાસે વિડીયો16/6/2021 PARIVAR NO MALO SALAMAT ANE HUNFALO ALL ACTIVITY VIDEO


આજની રમતનો વિડીયો

જની બાળવાર્તાનો વિડીયો

આજનો કથાગીત વિડીયો
15/6/2021 PARIVAR NO MALO SALAMAT ANE HUNFALO ALL ACTIVITY VIDEO


આજની રમતનો વિડીયો

જની બાળવાર્તાનો વિડીયો

આજનું જંતર મંતર વિડીયો14/6/2021 PARIVAR NO MALO SALAMAT ANE HUNFALO ALL ACTIVITY VIDEO


આજની રમતનો વિડીયો

જની બાળવાર્તાનો વિડીયો

જનો ચાલો પ્રવાસે વિડીયો


13/6/2021 PARIVAR NO MALO SALAMAT ANE HUNFALO ALL ACTIVITY VIDEO


આજની રમતનો વિડીયો

જની બાળવાર્તાનો વિડીયો

જનો ચાલો પ્રવાસે વિડીયો


12/6/2021 PARIVAR NO MALO SALAMAT ANE HUNFALO ALL ACTIVITY VIDEO


આજની રમતનો વિડીયો

જની બાળવાર્તાનો વિડીયો

જનો ચાલો પ્રવાસે વિડીયો

11/6/2021 PARIVAR NO MALO SALAMAT ANE HUNFALO ALL ACTIVITY VIDEO


આજની રમતનો વિડીયો

જની બાળવાર્તાનો વિડીયો

જનો ચાલો પ્રવાસે વિડીયો10/6/2021 PARIVAR NO MALO SALAMAT ANE HUNFALO ALL ACTIVITY VIDEO


આજની રમતનો વિડીયો

આજનું જંતર મંતર વિડીયો

આજની પ્રવૃત્તિનો વિડીયો9/6/2021 PARIVAR NO MALO SALAMAT ANE HUNFALO ALL ACTIVITY VIDEO


આજની રમતનો વિડીયો

જની બાળવાર્તાનો વિડીયો

આજની પ્રવૃત્તિનો વિડીયો
8/6/2021 PARIVAR NO MALO SALAMAT ANE HUNFALO ALL ACTIVITY VIDEO


આજની રમતનો વિડીયો

જની બાળવાર્તાનો વિડીયો

આજની પ્રવૃત્તિનો વિડીયો7/6/2021 PARIVAR NO MALO SALAMAT ANE HUNFALO ALL ACTIVITY VIDEO


આજની રમતનો વિડીયો

જની બાળવાર્તાનો વિડીયો

આજની પ્રવૃત્તિનો વિડીયો


6/6/2021 PARIVAR NO MALO SALAMAT ANE HUNFALO ALL ACTIVITY VIDEO


આજની રમતનો વિડીયો

જની બાળવાર્તાનો વિડીયો

આજની પ્રવૃત્તિનો વિડીયો


5/6/2021 PARIVAR NO MALO SALAMAT ANE HUNFALO ALL ACTIVITY VIDEO

જનો ચાલો પ્રવાસે વિડીયો

આજની રમતનો વિડીયો

જની બાળવાર્તાનો વિડીયો

આજની પ્રવૃત્તિનો વિડીયો


4/6/2021 PARIVAR NO MALO SALAMAT ANE HUNFALO ALL ACTIVITY VIDEO


આજની રમતનો વિડીયો

જની બાળવાર્તાનો વિડીયો

આજના ગીતનો વિડીયો

આજની પ્રવૃત્તિનો વિડીયો


3/6/2021 PARIVAR NO MALO SALAMAT ANE HUNFALO ALL ACTIVITY VIDEO


આજની રમતનો વિડીયો

જની બાળવાર્તાનો વિડીયો

આજના ગીતનો વિડીયો

આજની પ્રવૃત્તિનો વિડીયો


2/6/2021 PARIVAR NO MALO SALAMAT ANE HUNFALO ALL ACTIVITY VIDEO


આજની રમતનો વિડીયો

જની બાળવાર્તાનો વિડીયો

જનો શબ્દ ચિત્રનો વિડીયો

આજની પ્રવૃત્તિનો વિડીયો


1/6/2021 PARIVAR NO MALO SALAMAT ANE HUNFALO ALL ACTIVITY VIDEO

આજનું જંતર મંતર વિડીયો

આજની રમતનો વિડીયો

જની બાળવાર્તાનો વિડીયો

આજની પ્રવૃત્તિનો વિડીયો31/5/2021 PARIVAR NO MALO SALAMAT ANE HUNFALO ALL ACTIVITY VIDEO

આજનું જંતર મંતર વિડીયો

આજની રમતનો વિડીયો

જની બાળવાર્તાનો વિડીયો

આજની પ્રવૃત્તિનો વિડીયો

આજનું આયુર્વેદ અને સ્વાસ્થ્ય ભાગ 7નો વિડીયો
30/5/2021 PARIVAR NO MALO SALAMAT ANE HUNFALO ALL ACTIVITY VIDEO


આજની રમતનો વિડીયો

જનો ચાલો પ્રવાસે વિડીયો

જનો શબ્દ ચિત્રનો વિડીયો

આજની પ્રવૃત્તિનો વિડીયો29/5/2021 PARIVAR NO MALO SALAMAT ANE HUNFALO ALL ACTIVITY VIDEO


આજની રમતનો વિડીયો

જની બાળવાર્તાનો વિડીયો

જનો શબ્દ ચિત્રનો વિડીયો

આજની પ્રવૃત્તિનો વિડીયો28/5/2021 PARIVAR NO MALO SALAMAT ANE HUNFALO ALL ACTIVITY VIDEO


આજની રમતનો વિડીયો

જની બાળવાર્તાનો વિડીયો

જનો શબ્દ ચિત્રનો વિડીયો

આજનું આયુર્વેદ અને સ્વાસ્થ્ય ભાગ 6નો વિડીયો27/5/2021 PARIVAR NO MALO SALAMAT ANE HUNFALO ALL ACTIVITY VIDEO

આજનું જંતર મંતર વિડીયો

આજની રમતનો વિડીયો

જની બાળવાર્તાનો વિડીયો

આજની પ્રવૃત્તિનો વિડીયો

આજના સંદેશનો વિડીયો


26/5/2021 PARIVAR NO MALO SALAMAT ANE HUNFALO ALL ACTIVITY VIDEO


આજની રમતનો વિડીયો

આજનો ચિત્રકલાનો વિડીયો

જનો શબ્દ ચિત્રનો વિડીયો

આજનું આયુર્વેદ અને સ્વાસ્થ્ય ભાગ 5નો વિડીયો


25/5/2021 PARIVAR NO MALO SALAMAT ANE HUNFALO ALL ACTIVITY VIDEO

આજનું જંતર મંતર વિડીયો

આજની રમતનો વિડીયો

આજની બાળવાર્તાનો વિડીયો

આજની બાળકાવ્યનો વિડીયો

જનો શબ્દ ચિત્રનો વિડીયો
24/5/2021 PARIVAR NO MALO SALAMAT ANE HUNFALO ALL ACTIVITY VIDEO

આજનો ચિત્રકલાનો વિડીયો

આજની રમતનો વિડીયો

આજની બાળવાર્તાનો વિડીયો

આજની બાળકાવ્યનો વિડીયો

જનો શબ્દ ચિત્રનો વિડીયો23/5/2021 PARIVAR NO MALO SALAMAT ANE HUNFALO ALL ACTIVITY VIDEO

આજનો ચિત્રકલાનો વિડીયો

આજની રમતનો વિડીયો

આજની બાળવાર્તાનો વિડીયો

આજની બાળકાવ્યનો વિડીયો

આજનો શબ્દ ચિત્રનો વિડીયો22/5/2021 PARIVAR NO MALO SALAMAT ANE HUNFALO ALL ACTIVITY VIDEO

આજનો ચિત્રકલાનો વિડીયો

આજની રમતનો વિડીયો

આજની બાળવાર્તાનો વિડીયો

આજની બાળકાવ્યનો વિડીયો

આજની પ્રવૃત્તિનો વિડીયો21/5/2021 PARIVAR NO MALO SALAMAT ANE HUNFALO ALL ACTIVITY VIDEO

આજનું જંતર મંતર વિડીયો

આજની રમતનો વિડીયો

આજની બાળવાર્તાનો વિડીયો

આજનું આયુર્વેદ અને સ્વાસ્થ્ય ભાગ 3નો વિડીયો

આજની પ્રવૃત્તિનો વિડીયો20/5/2021 PARIVAR NO MALO SALAMAT ANE HUNFALO ALL ACTIVITY VIDEO

આજની બાળકાવ્યનો વિડીયો


19/5/2021 PARIVAR NO MALO SALAMAT ANE HUNFALO ALL ACTIVITY VIDEO

આજનું જંતર મંતર વિડીયો


18/5/2021 PARIVAR NO MALO SALAMAT ANE HUNFALO ALL ACTIVITY VIDEO

આજનું જંતર મંતર વિડીયો

આજની રમતનો વિડીયો

આજની બાળવાર્તાનો વિડીયો

આજનું આયુર્વેદ અને સ્વાસ્થ્ય ભાગ 2નો વિડીયો

આજના સમયમાં ગીતનો વિડીયો


17/5/2021 PARIVAR NO MALO SALAMAT ANE HUNFALO ALL ACTIVITY

આજના જંતર મંતરન વિડીયો

આજની રમતનો વિડીયો

આજની બાળવાર્તા 1નો વિડીયો

આજની પ્રવૃત્તિનો વિડીયો

આજની ચિત્રકલાનો વિડીયો

આજની બાળવાર્તા 2 નો વિડીયો

આજે આયુર્વેદ અને સ્વાસ્થ્ય વિભાગ 1નો વિડીયો

આજનું ગીત
16/5/2021 PARIVAR NO MALO SALAMT ANE HUNFALO ALL ACTIVITY

આજની વાર્તાનો વિડીયો

આજના જંતર મંતર વિડીયો

આજની પ્રવૃત્તિનો વિડીયો

આજની રમતનો વિડીયો

આજના બાળવાર્તા-2

આજનો ચિત્રકલાનો વિડીયો

આજના ગીતનો વિડીયો
15/5/2021 PARIVAR NO MALO SALAMT ANE HUNFALO ALL ACTIVITY

આજની વાર્તાનો વિડીયો

આજના જંતર મંતર વિડીયો

આજની પ્રવૃત્તિનો વિડીયો

આજની રમતનો વિડીયો

આજના બાળકાવ્યનો વિડીયો

આજનો ચિત્રકલાનો વિડીયો

આજના ગીતનો વિડીયો

આજનો સંદેશનો વિડીયોDATE- 14/5/2021 PARIVAR NO MALO SALAMAT ANE HUNFALO ALL ACTIVITY

IMPORTANT LINKS

આજની વાર્તાનો વિડીયો

આજના સમયમાં જંતર મંતરનો વિડિયો

આજની પ્રવૃત્તિનો વિડીયો

આજની રમતનો વિડીયો

આજના બાળકાવ્યનો વિડીયો

આજની ચિત્રકલાનો વિડીયો.

આજના ગીતનો વિડીયો

આજના સંદેશનો વિડીયોWhether it is your own fault but blaming others, this has become the nature of this man today.  If a man falls, he blames the stone, when he drowns he blames the water and if he cannot do anything, he blames destiny.
 
The only meaning of blaming others is that you are unable to accept the mistake of yourself and crush all possibilities of improvement in your own hands.

It is more fatal than having blame in one's own life, blaming others because it involves both wastage of time and self-sufficiency.  Therefore, try self-improvement, where there is a tendency for self-improvement, there is also union with God.

    
This land of India has been the land of saints.  On this day, Vaishak Shukla Paksha Panchami also had the appearance of two great souls on this land.  One was Adi Guru Shrimad Shankaracharya Ji Maharaj and the other was the great saint Surdas Baba Ji Maharaj.

Both of them have done great favors on this Bharatvarsha and paved the way for the salvation and welfare of this creature in their own way in their time.

Jagadguru Shankaracharya Swamiji was a worshiper of Nirguna form due to being knowledgeable, while Surdas Baba Ji was a worshiper of Saguna form because of being love loving.  One told the path to reach that Lord through the path of knowledge and one told the path to reach that Lord through the path of love.

One proclaimed "Shivaoham - Shivaoham", that is, I am the Brahman, and one accepted the refuge of that God with the feeling of "mero mind infinite where happiness is plentiful".  One said that I am nothing but Brahma, and the other said that I am nothing but Brahma.  One proclaimed that I am Brahman and the other requested that I am Brahman.

Lord Shankar made a voice to awaken the creature that -

Reproduction reproduction
          Re-born mother-in-law
This world, many times,
         Please pare pahi murare॥
Bhajgovindam Bhajgovindam Bhajgovindam Mudhamate.

So Surdas Baba made a voice to awaken the creature and said -
Bhaju Mana Charan Sankat Haran
Fad hybrids Dhyan Lavat, Sahaj Asran Saran.
Sur Prabhu Charanarvind is born Nsui birth Aru Maran.

The descent of great men takes place on this land only for the welfare of the living.  The way Sanatana Dharma was established and established by Jagadguru Shankaracharya Swamiji throughout India is unique.  So Surdas Baba, the public awareness campaign of Krishna devotion, is also unique.
Lord Shankar did Digvijay on the ground with his knowledge, tenacity and sacrifice, while Surdas Baba with his love, devotion and dedication.

Congratulations to all of you on the holy night of Jagadguru Adi Shankaracharya Swami ji and devotee Shiromani Surdas Baba ji, on the holy feet of both Brahmwaroopa, Bhagavad Swaroop Maharashtrians, and greetings to all of you.

 
To,
Chairman Shri / General Shri

Subject - Matter of making representations to the officer for announcing the date for a pro-district camp before the local body elections are declared ...

      Congratulations on informing the above subject research that at present the massacre camps have been completed in the entire state.  In the current year, instead of consecutive establishments, 1 to 5 and 6 to 8 should be considered as separate establishment and seniority. If all the vacancies from 6 to 8 are shown as one pro-district fair camp, then from the year 2010, 6 to 8 teachers should be considered as consecutive establishments.  Those who, despite having vacancies in their subject, could not get taluka fair or one-sided district transfer, are likely to get benefits this year by considering them as a separate establishment, against the retirement of 1 to 5 per annum against retirement on 31/05 and 31/10.  May be included but the teachers of 6th to 8th years who have been waiting for the homeland for years will get the benefit of family and homeland and finally in the year 2019 (by reducing the vacancies as on 31/08/2017 and 31/08/2018) the vacancies of 1/06/2017  The position is not done after a pro-district has been done.  Applications of many years Due to non-existence of one-sided district transfer camps in many districts, the question of slaying and seniority list is also large in the district at present.  It is a polite request on behalf of the teachers wishing to make a sharp presentation and to draw the attention of the Secretary to the date of the change camp and to circulate the change camp as soon as the elections are announced. PARIVAR NO MALO SALAMAT ANE HUNFALO ALL ACTIVITY

Subscribe to this Blog via Email :